lørdag 19. mars 2011

Fire populærvitenskapelige fagbøker

I vinter har jeg lest en del populærvitenskapelige bøker fra mitt fagfelt (eller i allefall i nærheten av det), og her er litt om dem:

John Gottman & Nan Silver: The seven principles for making marriage work
John Gottman er en av de store innenfor nyere familieterapi. Han har gjort en del forskning på hva som skiller par som holder sammen fra dem som ikke gjør det, og i motsetning til hva mange kanskje tror så er det ikke kranglehyppighet som er avgjørende. Med utgangspunkt i forskningen sin har han laget syv prinsipper som en bør følge: 1) Enhance your love maps, 2) Nurture your fondness and admiration, 3) Turn toward each other instead of away, 4) Let your partner influence you, 5) Solve your solveable problems, 6) Overcome gridlock, og 7) Create shared meaning. I tillegg til denne boka har han også skrevet en som heter The relationship cure: A 5 step guide for building better connections wit family and lovers og en som heter Ten lessons to transform your marriage, så jeg er litt usikker på hvor mange ting det egentlig er man må gjøre?? Er det 5, 7 eller 10 liksom, eller mener han at man bør gjøre alle 22? Vel, jeg tror man skal legge mindre vekt på antall ting og akkurat disse prinsippene, men han har en del gode poenger som man godt kan ta med seg.

Sue Johnson: Hold me tight
Sue Johnson er konkurrenten til John Gottman, og har skrevet en bok om hva en bør gjøre med ekteskapet sitt ut fra sitt perspektiv, som er det emosjonsfokuserte perspektivet. Hun skriver om at familien og parforholdet i mindre grad er et system (i motsetning til systemteoretikerne som lenge har vært dominerende innenfor familiefeltet), men et emosjonelt bånd mellom mennesker. Der forhold ikke fungerer er det ikke fordi de har "dårlig kommunikasjon" i seg selv, men fordi de ikke greier å ta vare på det emosjonelle båndet, tilknytningen, mellom partene. Jeg har stor tro på Johnson og hennes emosjonsfokuserte perspektiv!

Sissel Gran & Nora Skaug: Hekta
Sissel Gran er kanskje den norske versjonen av Sue Johnson, hun jobber etter mange av de samme prinsippene. Men i denne boka handler det ikke om vrange parforhold, men om single, eller kanskje vi skal si halv-single, som er hekta på en mann/kvinne som ikke er villige til å forplikte seg 100% i et forhold, og som derfor godtar halvveis forhold. Halve boka handler om Nora Skaug og hennes opplevelse i en slik situasjon, og resten er Sissel Grans forklaring på hva som skjer, og råd til den som måtte være i en slik situasjon. Samarbeidet fungerer godt, og jeg likte godt å lese både Skaugs og Grans deler. Jeg liker at Gran bruker kunnskap ulike felter av psykologien, feks hjerneforskning, læringsteori osv og ikke er låst til kun et perspektiv. I tillegg har hun klart å sette ord på et fenomen som det på en måte ikke har vært noe eget begrep for til nå (så vidt jeg har fått med meg), men som nok har vært til alle tider. Anbefales, spesielt for den som er i en slik situasjon.

Frode Thuen: Kunsten å være voksen
I likhet med Sissel Gran er også Frode Thuen en av våre "offentlige samlivsterapeuter", men i denne boken skriver han om noe annet han er opptatt av, nemlig hvordan man egentlig blir voksen. Han skriver om det fra et sosiologisk, historisk, psykologi og personlig perspektiv. For meg, som forsker på nettopp dette, var det i grunnen ikke så mye nytt, men interessant å se hvordan han tenker om dette og hvordan han har knyttet disse perspektivene sammen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar